Revitalizace budovy MŠ – Klášterec nad Orlicí

Realizováno: 04/2021 – 09/2021

Stavba slouží jako mateřská školka s kapacitou max 56 dětí.  Objekt se skládá ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží, které zasahuje pouze pod část půdorysu přízemí. Byly realizovány dispoziční změny v přízemí, které spočívaly pouze v úpravě sociálního zázemí personálu školky a personálu kuchyně, v patře byly dispoziční změny obdobné. Nejvíce změn je v suterénu, kde došlo ke změnám užívání některých místností s vybouráním části příček, opravám povrchů stěn a osazení nové technologie vytápění. V celém objektu byly vybourány stávající rozvaděče elektro, rýhy a prostupy pro nové instalace elektro, ZTI a ústředního vytápění. Nový systém ústředního vytápění je teplovodní vytápění pomocí radiátorů doplněné řízeným větráním. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Byly vyměněny některé vnitřní dveře.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...