Revitalizace bytového domu čp. 380, České Meziříčí

Realizováno: 03/2017 – 05/2017

U bytového domu došlo k zateplení stěn, včetně soklu, opravě zábradlí, odstranění stávající břízolitové omítky a nahození jádrovou omítkou, provedení nových povrchů v lodžii a přeložení okapového chodníčku, včetně zpevněné plochy před vstupy.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference