Revitalizace bytového domu Ostrovní 1365 – 1267 v Chocni

Realizováno: 09/2015 – 04/2016

Revitalizace stávajícího bytového domu spočívá v zateplení plných částí svislého obvodového pláště, ve výměně doposud nevyměněných stávajících otvorových výplní v obvodových konstrukcích (okna, balkonové dveře, vchodové dveře), v zateplení stávající ploché střechy s živičnou krytinou z asfaltových pásů a v zateplení stropní konstrukce nad 1.PP objektu.

Poslední reference

Kompletační hala společnosti KASTT

Kompletační hala společnosti KASTT

Realizováno: 07/2020 - 11/2020 Jednalo se o přístavbu šaten, přístavbu zastřešení a kompletační halu, která bude sloužit pro montážní...