Rozšíření a modernizace výrobních a skladovacích prostor provozovny v Jamném nad Orlicí

Realizováno: 4/2019 – 9/2019

Při stavebních úpravách bylo provedeno celkové zateplení objektu, výměna výplní otvorů, úprava systému vytápění a větrání objektu, úprava vnitřního umělého osvětlení výrobního objektu, výměně střešní krytiny. Součástí je i přístavba/rozšíření stávající pilárny a rozšíření rampy (přístavba skladu expedice) – prostory jsou obezděny bloky POROTHERM 24 P+D, se zastřešením pultovou střechou z ocelových I-nosníků s krytinou z trapézového plechu, s podhledem ze sádrokartonových desek s tepelnou izolací. Stávající prostor filtrů na severní straně výrobního objektu, tvořený ocelovou nosnou konstrukcí s opláštěním z desek vlnitého polykarbonátu bude demontován, prostor bude rozšířen a obezděn bloky BSakustik, se zastřešením pultovou střechou z ocelových I-nosníků s krytinou z trapézového plechu, s podhledem ze sádrokartonových desek s tepelnou izolací.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...