RÚE Integrovaná SŠ technická Vysoké Mýto, hala dílen

Realizováno: 07/2017 – 08/2018

Objekt dílen se skládá z dvoulodní skeletové železobetonové haly, přístavku a spojovacího krčku. Během realizace bylo provedeno zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem, výměna některých otvorových prvků a instalaci vzduchotechniky (celkem 3 nové jednotky). Došlo k demontáži stávajícího lucernového světlíku, který byl nahrazen světlíkem novým pásovým, obloukovým.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference