RÚE Průmyslová střední škola Letohrad, areál Komenského – Domov mládeže A, jídelna, tělocvična

Realizováno: 05/2018 – 08/2019

Stavební úpravy se týkaly zateplení obvodového pláště objektu, výměny výplní otvorů a zatepleni mezistřešních prostor. Zatepleni objektu bylo provedeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Ploché střechy nad objektem tělocvičny a objektem jídelny včetně plochých střech propojovacích krčků byly rekonstruovány. Stávající plechová krytina byla odstraněna. Střecha (budova jídelny, spojovací krčky a tělocvična) je zateplena foukanou minerální izolací. Byly instalovány dvě kompaktní větrací VZT jednotky. V prostorách tělocvičny bylo provedeno nové osvětleni úspornými osvětlovacími body.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...