Rybenský potok ř. km 1,600, Rybná nad Zdobnicí

Realizováno: 10-11/2023

Předmětem stavby byla úprava vodního toku za účelem zlepšení odtokových poměrů. Bylo provedeno odstranění sedimentů z Rybenského potoka včetně rekonstrukce opevnění koryta kamennou rovnaninou a kamenným záhozem. Dále bylo provedeno odstranění jednoho dřevěného stupně a byla provedena úprava druhého dřevěného stupně za účelem zvýšení průtočné kapacity koryta a zajištění migrační prostupnosti části toku.

 Součástí plnění byl záchranný transfer živočichů a biologický dohled nad stavbou. Po dokončení stavby bylo provedeno vyspravení místní komunikace podél toku v majetku obce a úprava jedné zahrady sousedící s tokem.

 Délka řešeného úseku činí 0,129 km

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...