Sanace a zateplení BD, ul. Štefánikova, č.p. 315, 317, 318, Hradec Králové

Realizováno: 08/2017 – 07/2018

Byla provedena sanace a zateplení obvodových stěn a ploché střechy, sanace lodžiových desek včetně výměny zábradlí a prodloužení bytových lodžií o 400mm, výměna venkovních parapetů, výměna jímací soustavy hromosvodu, oprava schodnic venkovního schodiště a spodního líce schodišťové podesty, zateplení nadzemních částí stěn 1.NP včetně napojení nové hydroizolace soklu na stávající hydroizolaci, obnova okapního chodníku a úprava přilehlého terénu.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference