Sanace a zateplení bytového domu Prodloužená 221 – 226, Pardubice

Realizováno: 04/2020 – 10/2020

Jedná se o zateplení obvodového pláště, střechy a balkonů stávajícího čtyřpodlažního panelového bytového domu. Zateplení obvodového pláště budovy ve všech podlažích bylo provedeno tepelným izolantem šedivým polystyrenem (polystyren s grafitem) tl. 120 mm. Sokl byl zateplen extrudovaným polystyrenem a fasáda u balkonů byla zateplena tepelnou izolací z tuhé fenolické pěny. Konečná povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému byla provedena tenkovrstvou silikonovou omítkou. Byla provedena montáž nového, hliníkového zábradlí s bezpečnostním sklem a montáž systémových sklápěcích sušáků na balkony jednotlivých bytů.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...