Sanace základového zdiva zámku Karlova Koruna – anglické dvorky

Realizováno: 06/2015 – 12/2015

Na zámku Karlova Koruna jsme provedli udržovací práce a opravy z hlediska odstranění vlhkostních a konstrukčních poruch konstrukcí. Technická opatření vedla ke zřízení větraných prostorů kolem celého objektu, izolovaných a zateplených anglických dvorků a použití sanačních účinných omítek na stěnách vnitřního zdiva anglického dvorku, které jsou zakryté zeminou se zatravněním, takže původní stav terénu parkánů se nemění.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...