Snížení energetické náročnosti dílen v ul. Vážní SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové – stavební práce II

Realizováno: 06/2023-08/2023

Ve velmi krátkém čase, školních prázdnin, jsme realizovali veřejnou zakázku jejímž předmětem byli stavební úpravy, vč. kompletního zateplení, víceúčelového objektu, pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Vocelova Hradec Králové. V řešené školní budově se, v administrativní části, nachází zázemí učitelů a zaměstnanců školy. Druhou částí budovy je hala s využitím jako autodílny. Při užívání budovy se v objektu střídá až 60 děti a 10 zaměstnanců.

Popis prováděných prací:

 • Výměna střešního pláště budovy
 • Výměna vnějších výplní otvorů, vč. doplnění mříží u oken
 • Zateplení celé obálky budovy vč. zateplení stropů
 • Úprava soklové části objektu vč. zateplení pod úroveň terénu
 • Úprava vytápění objektu a systému stávající vzduchotechniky
 • Přeložka venkovního rozvodu elektro, vč. instalace nového hromosvodu
 • Nové sádrokartonové podhledy, a kompletní výměna svítidel
 • Kompletně nové malby a nátěry

Součástí díla bylo i vlastní zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

 • Referenční list ke stažení

  Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...