Snížení energetické náročnosti mateřské školy – Kostelec n.O.

Místo realizace: Kostelec n.O.
Realizováno: 2012

Kompletní provedení kontaktního zateplovacího systému včetně pestrobarevné fasády a výměny oken na mateřské škole v obci Kramolna. Snížení energetické náročnosti MŠ.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...