Spalovna odplynů II SO 1096, Draslovka Kolín

Realizováno: 04/2017 – 10/2017

V souvislosti s plánovaným zvýšením kapacity výroby byla vybudována nová kombinovaná spalovna odplynů, která by zároveň měla sloužit jako záložní spalovna pro případnou odstávku stávající Spalovny SO-13. Objekt je jednopodlažní, výškově rozdělen na 3 části – velín, kotelna a strojovna.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...