Stavební práce PRACOVNÍ PODLOŽKY s.r.o., Štěpánovsko

Realizováno: 01/2020 – 07/2020

Jednalo se o stavební úpravy (rekonstrukci) stávajícího objektu haly bývalé bramborárny pro zámečnicko-truhlářskou výrobu a rozšíření zázemí přístavbou ke stávající hale. Stávající stavba je tvořena jednopodlažní halou rozdělenou na několik provozních částí. Konstrukčně se jednalo o ocelovou rámovou konstrukci z ocelových sloupů z válcovaných ocelových profilů U 160 a příhradových ocelových trubkových svařovaných vazníků s keramickými vyzdívkami a betonovou podlahou se systémem odvětrávacích podlahových kanálů. Cílem bylo vytvoření funkčního stavebního celku pro firmu. Byly zatepleny obvodové stěny a střecha objektu. Bylo doplněno vytápění, přirozené a umělé osvětlení, elektrorozvody, příprava pro umístění výrobní technologie. K stávajícímu objektu haly na západní fasádě byla provedena nová přístavba se zázemím zaměstnanců, skladem, místností pro kotel ÚT a s částí výroby. Na východní a jižní fasádě byla provedena nová přístavba prostor pro administrativu včetně sanitárního zázemí a včetně skladu pro výrobu.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...