Stavební úpravy a přístavba rodinného domu, Štěnkov, Třebechovice pod Orebem

Realizováno: 08/2020 – 03/2021

Pro investora jsme realizovali stavební úpravy a přístavbu ke stávajícímu objektu rodinného domu. Hlavním požadavkem investora bylo zachovat venkovský vzhled domu, a minimálně tak zasáhnout do kompozice, tvarového řešení stávajícího objektu. Stavební úpravy spočívali v ubourání přístaveb objektu mimo historický obdélníkový tvar budovy, vč. kompletní demontáže střechy. Nově provedené konstrukce pro přístavbu jsou řešeny jako zděná stavba z keramických cihel POROTHERM plněných minerální vatou. Strop přístavby je z masivních dřevěných trámů. Konstrukce střechy stávajícího objektu a přístavby je navržena opět jako vázaná krovová soustava, v pohledovém provedení výhradně s tradičními tesařskými spoji, sedlového tvaru se sklonem 45°. Součástí našich prací byla taktéž realizace pohledového záklopu krovu z prken, nad krokevního zateplení objektu PIR izolací, osazení střešních oken, a pokládka střešní krytiny, pálené tašky TONDACH, typu bobrovka – režná, v šupinové provedení.

Poslední reference