Stavební úpravy bytového domu čp. 1055-1057, ul. Jiráskova, Rychnov n. Kněžnou

Realizováno: 09/2020 – 11/2020

V rámci stavebních úprav bylo realizováno zateplení obvodového pláště, byla provedena oprava balkonů včetně výměny zábradlí a stříšek a byly instalovány nové hromosvody.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...