Stavební úpravy bytového domu na ulici Třebovská č.p. 407, 408 v Ústí nad Orlicí

Realizováno: 08/2019 – 01/2020

Jednalo se o stavební úpravy panelového domu HKS70, který má šest nadzemních a jedno podzemní technické podlaží částečně nad terénem. Objekt je samostatně stojící, jednoduchého obdélníkového půdorysu s orientací štítových stěn na sever a jih. Dům je vybaven osobním výtahem, je v něm 30 bytů. Došlo k zateplení svislého obvodového pláště budovy vč. soklu nad terénem, k zateplení dvouplášťové provětrané střešní konstrukce, která si vyžádala revizi nosných dřevěných prvků vazníkové soustavy a rekonstrukci dřevěného záklopu vč. pokládky nové hydroizolace. Byla provedena sanace a nová povrchová úprava podlah bytových lodžií. Stávající zábradlí bylo demontováno a nahrazeno novým systémovým. Na střeše objektu byly vyměněny agregáty vzduchotechniky a bylo provedeno přeložení a úprava bleskosvodné sítě.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...