Stavební úpravy obecního úřadu, Přepychy

Realizováno: 09/2021 – 05/2022

Stávající budova obecního úřadu a pošty má obdélníkový půdorys. Budova je jednopodlažní s půdním podkrovním prostorem. Střecha je sedlová s polovalbami. Byla realizována nová střecha včetně výměny nevyhovujícího krovu. Stávající zádveří bylo zbouráno a nahrazeno novým, tvořeným zdivem z cihel „klinker“, zastřešený z nosných dřevěných lepených trámů doplněné dřevěným obkladem a prosklenými vstupními stěnami. Stávající schodiště bylo vybouráno a nahrazeno novým z ocelových nosných prvků s dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi. Vzhledem k nedostatečné únosnosti stropu pro novou dispozici 2. NP byl vytvořen strop nový nad stávajícím, složený z ocelových profilů, mezi které budou vkládány dřevěné prvky. Prostory úřadu budou nově přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu prostřednictvím nově budované rampy. Dále byla realizována výměna oken a dveří, zateplené obvodového pláště, kompletně nové rozvody elektroinstalace a vytápění.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...