Transformace DNZ Bystré, Polička

Realizováno: 03/2018 – 05/2019

Předmětem stavby byly dva dvoubytové domy, určené pro 2×6 osob se zdravotním postižením, včetně vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Dům je jednopodlažní, nepodsklepený. Půdorys domu je v základním obrysu obdélníkový, zastřešení je navrženo šikmou střechou. Konstrukce domu je zděná z tepelně izolačních keramických bloků, podélný nosný systém stěn s příčnými ztužujícími stěnami. Obvodový plášť je zateplen deskami z minerální izolace. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným příhradovým vazníkem – pod nosnou konstrukcí střechy je navržen sdk podhled. Stropní konstrukce je zateplena foukanou izolací. Střešní krytina je z keramických pálených tašek. V celém objektu je instalováno nucené větrání. Část střechy nad obytnou terasou je provedena z bezpečnostního skla. Venkovní fasáda objektu je silikonová ve světlých odstínech. Soklová část z marmolitu.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...