Transformace DOZP, DPH Žampach – Letohrad

Realizováno: 03/2018 – 06/2019

Předmětem stavby byly dva dvoubytové domy, každý určený pro 2×6 osob se zdravotním postižením, včetně vybudování nezbytné dopravní a technické infrastruktury. Domy jsou jednopodlažní, nepodsklepené. Půdorys domů je v základním obrysu obdélníkový, zastřešení je navrženo šikmou střechou. Konstrukce je zděná z keramických bloků. Střechy jsou valbové (DOLNÍ DOMEK) a sedlové (HORNÍ DOMEK) s dřevěnými krovy a skládanou keramickou krytinou. Okna jsou plastová. V obou domech je navrženo řízené větrání s rekuperací tepla. Fasáda jednoho domu je navržena z dekorativní omítky imitující cihelné zdivo.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...