Venkovní učebna Meráno v Hamzově Léčebně

Realizováno: 06/2021 – 10/2021

Stavební práce spočívaly v přístavbě sociálního zařízení a zastřešení, provedení výplní otvorů a zpevněných ploch, montáž přečerpávací kanalizace, montáž nové elektroinstalace společně s novými rozvody vody a kanalizace, úprava obálky budovy (nová fasádní omítka spolu se soklovou částí).

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...