Vestavba kanceláří a další stavební úpravy v objektu CÚ pro Pardubický kraj

Realizováno: 09/2019 – 06/2020

Předmětem stavby byla vestavba dvou podlaží kanceláří do stávající železobetonové haly. Jednalo se o starší objekt haly, s nosným systémem ze železobetonových sloupů, železobetonových příhradových vazníků a železobetonových střešních panelů. Dominantou celé haly se stal nový, 18 m dlouhý hliníkový střešní světlík, sedlového tvaru. Stavebními úpravami vzniklo celkem 19 kanceláří, rozšířené sociální zázemí a zasedací místnost. Vzhledem ke stávajícím železobetonovým příhradovým střešním vazníkům je přístup do 2. NP řešen dvěma samostatnými schodišti, která jsou ocelová s dřevěnými stupnicemi. Mezistrop byl realizován jako železobetonový a je uložen na nosné stěně kanceláří a ocelových sloupech, průvlakách kotvených do železobetonových sloupů (u obvodové stěny). Do prostoru kanceláří v obou podlažích byly v obvodovém plášti vybourány otvory pro nová okna.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference