Výstavba hasičské zbrojnice v Potštejně

Novostavba hasičské zbrojnice v Potštejně byla realizovaná v termínu 06/2021-09/2022. Nejprve bylo nutné udelat opěrnou zeď přímo v obecním náhonu, která následně tvoří část základů celého objektu. Objekt je založen na základových pasech. Zdivo je z keramických cihel různých tlouštěch a z části je na něm pouze fasáda, z části kamenná přizdívka a vyvýšená část je tvořena dřevěným obkladem. Vybíhající kšilt z obálky budovy je oplechován systémovými dílci. Tento kšilt je podepřen pěti železobetonovými sloupy. Touto stavbou vzniklo útulné zázemí pro občany Potštejna, jejich dobrovolné hasiče a infocentrum pro turisty.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...