Vývojové centrum aditivních technologií, Jaroměř

Realizováno: 01/2017 – 01/2018

Stavba má trojúhelníkový tvar písmene Y. V nejnižší části pozemku byla záměrně umístěna nejvyšší část objektu – dvoupodlažní budova PROJEKCE. Po stranách jsou postaveny přízemní VÝVOJOVÉ HALY 1 a 2. Objekt je založen na železobetonových vrtaných pilotách svázaných rámem. Na vyztužené betonové desce se vyzdilo z cihelných tvárnic tl. 300mm a 240mm nosné zdivo. Stropy nad halami jsou skládané železobetonové SPIROLL panely uložené na sešikmených ztužujících věncích. Stropní desky v části PROJEKCE jsou betonové monolitické. Celý objekt PROJEKCE je zvenčí opatřen kontaktním zateplovacím systémem. Okna jsou plastová, v části jižní a západní jsou opatřena venkovními žaluziemi, směrem k rodinné zástavbě jsou okna s protihlukovou úpravou.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...