Wikov MGI a.s. – přestavba provozně technické budovy PTB I, Zbečník 356, Hronov

Realizováno: 10/2015 – 08/2016

Předmětem díla byly stavební úpravy částí provozně technické budovy PTB – jedná se o čtyřpodlažní administrativní budovu vedení společnosti, kde byly realizovány dle návrhu architekta kompletně nový obvodový plášť, vstupní portál s novým vstupním schodištěm a rampou, nové sociální zařízení a rekonstrukce celého schodiště. Práce byly prováděny za současného provozu investora.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference