Základy rodinného domu v Častolovicích

Realizováno: 03/2019 – 04/2019

Pro investora jsme prováděli realizaci základové desky rodinného domu. Specifikem zakázky byla hladina „spodní“ vody a srážková voda svedená do míst stavby původním drenážním systémem v poli. Bylo nutné čerpání vody při výkopových pracích. Dále bylo nutné odvětrání radonu z podkladních štěrkových vrstev. Byla provedena spojitá vodorovná hydroizolace stavby vč. ochranné vrstvy krycího potěru.

Poslední reference