Zateplení a výměna oken Divadla Aloise Jiráska v Úpici

Realizováno: 08/2017 – 06/2018

Bylo provedeno zateplení obvodových konstrukcí, vyjma kruhové nárožní části objektu, která je opatřena četnými architektonickými články vytvářejícími charakteristický vzhled, symbolizující hornický kahan. Zateplením by došlo k jejich znehodnocení. Významnou zateplovanou plochou je železobetonový strop nad hledištěm a trámový strop nad východní částí. Okna a venkovní dveře jsou provedeny dřevěné. K ochraně spodní stavby proti podzemní vodě byla vystavěna přístavby izolační a větrací chodby. Na nevyužívaném balkónu na východní straně se zřídil arkýř – předsazená místnost pro rekvizity. U hlavního vstupu se vnější dveře zcela zrušily, aby vznikl hlubší prostor mezi schodištěm a druhými vstupními dveřmi, které se mění na vnější.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...