Zateplení bytového domu čp. 643 ul. Blahoutova, Pardubice

Realizováno: 04/2018 – 09/2018

V průběhu prací bylo provedeno zateplení obvodového pláště a střechy stávajícího bytového domu, odstranění stávajících vrat na jihovýchodní straně objektu a vybudování okna v tomto prostoru, odstranění příčky v 1.NP a oprava podlah lodžií. Lodžie budou zaskleny bezrámovým systémem.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...