Zateplení bytového domu Na Strži 1580-1581, Náchod

Realizováno: 07/2020 – 12/2020

Na objektu bylo realizováno kompletní zateplení objektu, byly provedeny nové klempířské a zámečnické prvky, hromosvod a terénní úpravy.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...