Zateplení bytového domu ul. Hradecká 412, Hradec Králové

Realizováno: 06/2022 – 11/2022

Předmětem stavebních úprav byl 6-ti podlažní bytový dům panelového typu T06B. Realizovali jsme zateplení obvodového pláště budovy z minerální vlny tl. 120 mm, resp. tl. 140 mm (důraz na ponechání původního členění fasády), výtahové šachty a ploché střechy z EPS 100 S Stabil tl. 2x 120mm. Soklová část domu je řešena zateplením do výšky 0,5m nad terén, soklovým polystyrenem tl. 120mm, úpravou a doplněním svislé hydroizolace, novým nepochozím okapovým chodníkem z kačírku. Finálním povrchem na fasádě je tenkovrstvá silikonová omítka s uhlíkovými vlákny zrnitosti 1,5mm. Krytina ploché střechy je PVC folie PROTAN SE tl. 1,6mm. Součástí stavebních prací byla i výměna střešních ventilátorů a jejich elektro připojeni, výměna hromosvodu, a nová konstrukce markýzy nad vstupem.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...