Zateplení Gočárova 1225-1229, Hradec Králové

Realizováno: 08/2017 – 05/2018

Došlo k zateplení stávajícího objektu a drobné vnitřní úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí. Fasády objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s šedým polystyrenem, povrchová úprava je omítka silikonová probarvená. Zateplení respektuje stávající členění fasády. Dále došlo k výměně části výplní tvorů, zateplení a úpravě střechy. Do stávajících výtahových šachet byly umístěny nové výtahy. Došlo k výměně rozvodů plynu a vzduchotechniky a elektrických rozvodů.

Poslední reference

Kompletační hala společnosti KASTT

Kompletační hala společnosti KASTT

Realizováno: 07/2020 - 11/2020 Jednalo se o přístavbu šaten, přístavbu zastřešení a kompletační halu, která bude sloužit pro montážní...