Zateplení Gočárova 1225-1229, Hradec Králové

Realizováno: 08/2017 – 05/2018

Došlo k zateplení stávajícího objektu a drobné vnitřní úpravy bez zásahu do nosných konstrukcí. Fasády objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s šedým polystyrenem, povrchová úprava je omítka silikonová probarvená. Zateplení respektuje stávající členění fasády. Dále došlo k výměně části výplní tvorů, zateplení a úpravě střechy. Do stávajících výtahových šachet byly umístěny nové výtahy. Došlo k výměně rozvodů plynu a vzduchotechniky a elektrických rozvodů.

Poslední reference