Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu Dobruška, Pulická 779

Realizováno: 09/2017 – 03/2018

Areál školy je tvořen stávající třípodlažní hlavní školní budovou spojenou propojovacím krčkem s objektem tělocvičny a novou školní budovou. V rámci zateplení byla snaha zachovat členění fasády včetně sloupořadí a říms. Stávající obvodový plášť byl doplněn kontaktním zateplovacím systémem z expandovaného polystyrenu s přísadou grafitových nanočástic. Části fasád, kde nebylo provedeno zateplení (stávající zídka kolem schodiště) byly opatřeny sanační omítkou a fasádním vysoce paropropustným silikonovým nátěrem. Bylo realizováno zateplení v podstřešním prostoru položením dodatečné izolace z minerální vlny. Dále došlo k výměně výplní. Bylo provedeno nucené rovnotlaké větrání tříd, které bude zajištěno kompaktními decentrální větracími jednotkami s vysoce účinným rekuperačním výměníkem zpětného získávání tepla a tlumičem hluku.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...