Zateplení objektu DI ÚO Náchod, Krajské ředitelství policie

Realizováno: 08/2019 – 01/2020

Na stávajícím objektu byla realizována výměna výplní, provedení KZS, úprava střešních ploch odstraněním původních obkladů atik a doplněním nového povlaku střešní krytiny. Dále bylo provedeno dodatečné zateplení částí stropů, částečně realizováno nové elektroinstalace a osvětlovacích zdrojů a dílčí úpravy specifických solitérních prvků na fasádě. Původní odlišné řešení vzhledu fasády bylo po zateplení řešeno pouze barevným odlišením.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Kompletační hala společnosti KASTT

Kompletační hala společnosti KASTT

Realizováno: 07/2020 - 11/2020 Jednalo se o přístavbu šaten, přístavbu zastřešení a kompletační halu, která bude sloužit pro montážní...