Zateplení objektu DI ÚO Náchod, Krajské ředitelství policie

Realizováno: 08/2019 – 01/2020

Na stávajícím objektu byla realizována výměna výplní, provedení KZS, úprava střešních ploch odstraněním původních obkladů atik a doplněním nového povlaku střešní krytiny. Dále bylo provedeno dodatečné zateplení částí stropů, částečně realizováno nové elektroinstalace a osvětlovacích zdrojů a dílčí úpravy specifických solitérních prvků na fasádě. Původní odlišné řešení vzhledu fasády bylo po zateplení řešeno pouze barevným odlišením.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...