Zateplení objektu Krajského ředitelství policie – Obvodní oddělení Červený Kostelec

Realizováno: 02/2019 – 11/2019

Jedná se o samostatně stojící podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími a částečně obytným podkrovím. Objekt je přibližně čtvercového půdorysu. Obvodové stěny jsou vyzděny z plných cihel. Zastřešení je provedeno vaznicovou soustavou s polovalbovou střechou a vikýřem se sedlovou střechou. Střešní krytina je z asfaltových šindelů. V rámci stavebních prací bylo provedeno zateplení objektu vč. výměny výplní otvorů dle požadavku, řešení drobných dispozičních úprav (odstranění nefunkčních nebo nadbytečných nástaveb) a řešení nové střešní krytiny šikmých střech s veškerými klempířskými prvky, s novým záchytným bezpečnostním systémem a hromosvodem + zastřešení vstupní části objektu.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...