ZŠ Všestary – nástavba a přístavba II. Stupně k čp. 57

Realizováno: 04/2018 – 02/2019

V rámci stavebních prací byla na objekt provedena ve střední části střešní nástavba tří odborných učeben a jejich zázemí. Byla provedena nová střecha, která je sedlová s valbami. Do dvora byla provedena přízemní přístavba šaten pro žáky druhého stupně. Střecha na této přístavbě je pultová. Dále byl v objektu zřízen osobní výtah.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...