Prověření STATINGU v nebezpečném provozu

28. ledna 2019

I přesto, že jsme stavební firmou s působením převážně ve východočeském regionu, naše spolehlivost a důvěra byla prověřena také ve Středočeském kraji, a to společností Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, která patří k tradičním výrobcům kvalifikované chemie ve světě.
 

Spolupráci jsme zahájili v únoru 2016 stavební zakázkou na rozšíření výrobní kapacity DPG. Předmětem průmyslové stavby byl nový třípodlažní výrobní objekt, dva nové potrubní mosty, nové retenční nádrže chemicko-biologické čistírny odpadních vod a dva přístavky ke stávající budově pro filtraci. V listopadu téhož roku se podařilo předání stavby i přes vysoké nároky TiČR.

Společnost LZ Draslovka ocenila zejména náš vstřícný a aktivní přístup spojený s množstvím stavebních změn a úprav souvisejících s instalací složité technologie. Proto jsme v roce 2017 byli poptáni na stavbu Spalovny odplynů II a základové konstrukce pro technologii objektu HCN. Tato nová spalovna slouží jako záložní pro případnou odstávku stávající Spalovny SO-13. Objekt je vytvořen z ocelové konstrukce se zatepleným oplechovaným pláštěm jako jednopodlažní, výškově rozdělen na 3 části – velín, kotelna a strojovna. Pro naši stavební firmu bylo zajímavé provést napojení na stávající vysoký komín. Tato stavba byla předána na podzim 2017.

V roce 2018 jsme zrealizovali soubor stavebních prací na několika technologických objektech: Nástavba na objektu SO-31 Trafostanice, Základové konstrukce pro modernizaci výrobních linek HCN (2. etapa), Základové konstrukce a potrubní most pro novou fléru a Základová deska objektu chlazení solanky.   Všechny prováděné práce byly náročné nejen díky nepřerušené výrobě a potřebě krátké prováděcí lhůty, ale především s ohledem na nutnost úzké koordinace s dodávkami technologických celků.

Těší nás, že se investoři vrací k prověřeným hodnotám spolehlivosti a důvěry, které vyznává naše stavební firma.

Poslední aktuality

Exkurze PSŠ Letohrad

Exkurze PSŠ Letohrad

Těsně před prázdninami, 26. 6. 2023, jsme přivítali na našem projektu, rekonstrukci Albertina v Žamberku, studenty 3. ročníku PSŠ...

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...