Revitalizace brownfieldů mají smysl

24. listopadu 2021

Naše stavební firma, která realizuje stavby převážně ve východočeském regionu, dokončila v dubnu tohoto roku rozsáhlou revitalizaci objektu bývalé peletkárny v Orlickém Záhoří. Chátrající budova se kromě hasičské zbrojnice změnila také ve víceúčelový kulturní dům a ve sklad obecní techniky.

Objekt bývalé peletkárny byl v dezolátním stavu, proto se vedení obce rozhodlo, že areál přebuduje pro občanskou vybavenost a vytěží tak z tohoto objektu co nejvíce pro své obyvatele. Revitalizace byla zahájena v únoru 2020. Tato stavba byla vybudována z betonových dílců, na betonové sloupy byly osazeny příhradové železobetonové vazníky sedlového typu. Při revitalizaci byla halová část rozdělena vnitřními zděnými příčkami. Střešní krytina na hale byla sejmuta v plné míře a byly použity asfaltové pásy na teplené izolační dece Polsid. Světlík haly byl opatřen novou výplňovou konstrukcí z hliníku. Obvodový plášť byl lokálně opraven a opatřen novou povrchovou úpravou. V místě temperování objektu byl plášť opatřen tepelnou izolací. Rovněž byla provedena výměna stávajících výplní otvorů – původní dřevěná okna byla nahrazena plastovými. Budova je vybavena novým systémem vytápění, zdravotně technickými instalacemi, především novými rozvody vody a kanalizací, elektroinstalací a větracím systémem.

Projekt za 30 milionů, k jehož úspěšné realizaci přispěla i dotace na regeneraci brownfieldů, řešil přestavbu na hasičskou zbrojnici včetně tří garážových parkovacích míst a šatny pro hasiče. Další část bude sloužit jako obecní sklad a zázemí pro obecní techniku. Poslední část se proměnila v kulturní dům s víceúčelovým sálem, keramickou dílnou, prostorem pro vypalovací pece, cvičnou kuchyňkou a další nezbytné zázemí.

Brownfield je nedostatečně využívaná, zanedbaná nemovitost, která často hyzdí své okolí. Obec Orlické Záhoří využila obrovský potenciál svého brownfieldu a objekt opět slouží občanům. Revitalizace tak dává obrovskou šanci stavbám na jejich další využití.

Poslední aktuality

Exkurze PSŠ Letohrad

Exkurze PSŠ Letohrad

Těsně před prázdninami, 26. 6. 2023, jsme přivítali na našem projektu, rekonstrukci Albertina v Žamberku, studenty 3. ročníku PSŠ...

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...