Revitalizace brownfieldů mají smysl

24. listopadu 2021

Naše stavební firma, která realizuje stavby převážně ve východočeském regionu, dokončila v dubnu tohoto roku rozsáhlou revitalizaci objektu bývalé peletkárny v Orlickém Záhoří. Chátrající budova se kromě hasičské zbrojnice změnila také ve víceúčelový kulturní dům a ve sklad obecní techniky.

Objekt bývalé peletkárny byl v dezolátním stavu, proto se vedení obce rozhodlo, že areál přebuduje pro občanskou vybavenost a vytěží tak z tohoto objektu co nejvíce pro své obyvatele. Revitalizace byla zahájena v únoru 2020. Tato stavba byla vybudována z betonových dílců, na betonové sloupy byly osazeny příhradové železobetonové vazníky sedlového typu. Při revitalizaci byla halová část rozdělena vnitřními zděnými příčkami. Střešní krytina na hale byla sejmuta v plné míře a byly použity asfaltové pásy na teplené izolační dece Polsid. Světlík haly byl opatřen novou výplňovou konstrukcí z hliníku. Obvodový plášť byl lokálně opraven a opatřen novou povrchovou úpravou. V místě temperování objektu byl plášť opatřen tepelnou izolací. Rovněž byla provedena výměna stávajících výplní otvorů – původní dřevěná okna byla nahrazena plastovými. Budova je vybavena novým systémem vytápění, zdravotně technickými instalacemi, především novými rozvody vody a kanalizací, elektroinstalací a větracím systémem.

Projekt za 30 milionů, k jehož úspěšné realizaci přispěla i dotace na regeneraci brownfieldů, řešil přestavbu na hasičskou zbrojnici včetně tří garážových parkovacích míst a šatny pro hasiče. Další část bude sloužit jako obecní sklad a zázemí pro obecní techniku. Poslední část se proměnila v kulturní dům s víceúčelovým sálem, keramickou dílnou, prostorem pro vypalovací pece, cvičnou kuchyňkou a další nezbytné zázemí.

Brownfield je nedostatečně využívaná, zanedbaná nemovitost, která často hyzdí své okolí. Obec Orlické Záhoří využila obrovský potenciál svého brownfieldu a objekt opět slouží občanům. Revitalizace tak dává obrovskou šanci stavbám na jejich další využití.

Poslední aktuality

Vstřícný STATING

Vstřícný STATING

V září loňského roku jsme zahájili stavební úpravy obecního úřadu v Přepychách. Cílem architektonického řešení je vyzvednout stávající...

Tajemství stavby

Tajemství stavby

Naše stavební společnost, působící především ve východočeském regionu, zahájila v listopadu loňského roku rekonstrukci oranžerie v...

VIZE 2030 na Šerlišském mlýně

VIZE 2030 na Šerlišském mlýně

Zaměstnanci stavební firmy STATING se sešli dne 23. září s kolegy ze společnosti TD služby a společnými silami jsme nastínili, jak vidíme...