Jak na revitalizace panelového domu – Co vás čeká a na co se připravit?

9. listopadu 2023

Revitalizace panelového domu zahrnuje řadu stavebních úprav, které mají za cíl prodloužit životnost budovy, snížit její energetickou náročnost a zlepšit obytný komfort pro její obyvatele. Připravte se na to, co vás při revitalizaci panelového domu čeká a přizpůsobte tomu i výběr firmy, která revitalizaci provede.

1. Stanovte rozsah prací v rámci revitalizace

Prvním krokem při revitalizaci panelového domu je stanovení rozsahu prací a identifikace konkrétních problémů, které je třeba řešit. Vytipujte si v rámci SVJ/družstva oblasti, do kterých chcete v rámci revitalizace panelového domu investovat. Poté oslovte vybrané firmy a zjistěte s čím Vám jsou schopni pomoci v rámci přípravy a realizací vašich plánů.. Ten může zahrnovat nejen zateplení a výměnu oken + dveří, ale třeba i modernizaci výtahů, instalaci fotovoltaické elektrárny a dalšího technického zázemí budovy.

Důležité je, zda Vámi oslovená firma je schopná pomoct v posouzení, zda je možné využít některý z aktuálně vypsaných dotačních titulů a navrhnout předpoklad finanční náročnosti zamýšleného plánu revitalizace s případným návrhem financování. Na základě těchto podkladů je možné seznámit vlastníky jednotek s rozsahem plánu revitalizace a odsouhlasit si ho.

2. Zajištění projektů, povolení a financování

Solidní dodavatel dodrží veškerá navržená opatření tak, aby neohrozil vyplacení dotace, dílo zrealizuje + zařídí kolaudaci stavby.

Revitalizace panelového domu není malým projektem a dostatečné financování je klíčové. Peníze je možné čerpat z úspor SVJ/družstva, bankovního úvěru nebo i dotací z veřejných zdrojů.

3. Výběr dodavatele

Jednoznačně doporučujeme spolupracovat s firmami, které se na revitalizace panelových domů specializují. Při výběru dodavatelů berte ohledy nejen na jejich reference a zkušenosti, ale též na jejich finanční stabilitu a dojem, který ve vás zanechali. V případě, že budete čerpat dotace, je na to další důvod pro zkušenou stavební firmu. Administrativní podmínky dotačních titulů jsou často velmi náročné a pro vás je důležité, když se v nich i stavař orientuje. Pokud to lze, reference si ověřte nejlépe osobně. Pokud to nelze, pokuste se získat zpětnou vazbu na práci dodavatele alespoň telefonicky.

Zajímejte se o úroveň komunikace, dodržení termínů, rozpočtů, dohod a také o ohleduplnost při prováděných pracích s ohledem na obyvatele domu. Důležitá je i délka záruky na prováděné dílo, kterou firma nabízí. Zajímavé mohou být i nabídky na dodatečné služby, např. správu nemovitosti.

4. Připravte sebe i sousedy na trochu toho nepohodlí

Během prací je třeba počítat s určitým nepohodlím pro obyvatele. Patří sem hluk, prašnost nebo dočasné uzavření některých částí budovy. Je důležité pravidelně informovat sousedy o plánovaných pracích a postupu realizace. Vybrané firmě předem zdůrazněte, aby postupovala vůči obyvatelům domu maximálně ohleduplně.

5. Realizace prací

Revitalizace panelového domu může zahrnovat řadu stavebních úprav a opatření, prováděných v různých etapách projektu. V rámci revitalizace mohou být prováděny tyto práce:

 • Výměna oken a dveří
 • Zateplení obvodového pláště
 • Zateplení půdních prostor
 • Zateplení stropu suterénu
 • Opravy a zateplení střešního pláště
 • Návrh a instalace fotovoltaiky
 • Sanace lodžií, balkónů, teras
 • Odstranění statických poruch
 • Zasklívání lodžií
 • Zámečnické opravy zábradlí
 • Rekonstrukce výtahů

6. Ukončení prací + úklid

Po dokončení revitalizace panelového domu je nutné úpravy na objektu zkolaudovat a předat objekt zpět SVJ/družstvu. I přes úspěšnou kolaudaci při předání zkontrolujte, že jsou všechny úpravy provedeny kvalitně a v souladu s projektem. Součástí předání by mělo být i převzetí všech důležitých dokladů (záručních listů a návodu na údržbu).

Potřebujete více informací nebo cenovou nabídku pro váš projekt?

Pro potřebné informace o revitalizaci a zateplování bytových domů i pro příjem poptávek můžete kontaktovat Danu Tajzlerovou.

+420 720 980 346 (Po–⁠Pá 8:00 až 15:00) tajzlerova@stating.cz

Kontaktní osoba pro revitalizace a zateplování domů – Dana Tajzlerová

Napište Daně

  Všechna pole formuláře jsou povinná.

  Poslední články