SVĚTOVÝ DEN VODY a naše tůně u Hájovny

22. března 2024

22. březen je každoročně „Světovým dnem vody“, kdy se veřejnosti připomíná význam vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Když jsme ve STATINGu rozjížděli tým EKO, tato myšlenka byla jedna ze základních kamenů. A proto dnes, symbolicky v upomínkový den nám dovolte představit vlajkovou loď v hospodaření s vodou a snahu zadržet vodu v krajině u nás v Kostelecké Lhotě.

ETAPA 0 – Tůně u Hájenky

Kousek od naší provozovny, na okraji lesního komplexu, na neúrodné a v minulosti zmeliorované louce chystáme soustavu tůní a mokřadů. Ty nám pomohou zadržet cca 830 m3 vody a vytvoří nové biotopy na rozhraní produkční krajiny a lesa. Zadržíme vodu a podpoříme biodiverzitu.

V současné době řešíme snad už poslední „papíry“, abychom mohli co nejdříve požádat o povolení stavby a o prázdninách bychom rádi tůně zrealizovali.

V rámci 0. etapy jsme provedli průzkumné sondy formou malých tůní pro ověření geologického složení a úrovně hladiny podzemní vody. Hladina je výrazně zahloubena pod úrovní terénu.

Poslední aktuality

Exkurze PSŠ Letohrad

Exkurze PSŠ Letohrad

Těsně před prázdninami, 26. 6. 2023, jsme přivítali na našem projektu, rekonstrukci Albertina v Žamberku, studenty 3. ročníku PSŠ...

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...