Tajemství stavby

19. ledna 2022

Naše stavební společnost, působící především ve východočeském regionu, zahájila v listopadu loňského roku rekonstrukci oranžerie v Letohradě. Obnova této historické stavby spočívá v navrácení vzhledu oranžérie do podoby na počátku 20. století.

Objekt oranžérie se nachází na okraji zámeckého parku a je jednou z mála dochovaných památek tohoto typu v Pardubickém kraji. Vznik stavby je datován na počátek 19. století a během své existence prošla mnoha přestavbami a stavebními úpravami. Navržena je změna vnitřní dispozice, fasád a změna užívání objektu. Stěžejní je opětovné vytvoření charakteristické dominantní vstupní partie a podpoření osové souměrnosti objektu. Dojde k materiálovému a tvarovému sjednocení okenních výplní. Dále bude obnoveno venkovní zastínění pomocí dřevěných žaluzií, umístěných v dřevěných truhlících. Díky výborné komunikaci s investorem, přípravě stavbyvedoucího na průběh stavebních prací a zodpovědnému přístupu stavebních dělníků došlo k šetrnému odstranění podlahy z druhé poloviny 20. století tohoto historického objektu. Tyto kroky se vyplatily a stavba odhalila svůj poklad ve formě vyhřívání skleníků (topné kanálky), který se zachoval v překvapivě velkém rozsahu a dobrém stavu. Tento objev zatím ocenili hlavně historikové z národního památkového ústavu. Práce na rekonstrukci se tímto sice zpomalily, nicméně finální stavba nabídne návštěvníkům neplánovaný pohled na původní otopný systém kanálků pod skleněnou podlahou. Zároveň tento původní otopný systém bude částečně zprovozněn a využíván.

Budova oranžérie bude rozčleněna na dvě části, jihovýchodní část bude využívána jako expozice australského ptactva (s umělou skálou, vodním prvkem a technickým zázemím) a severozápadní prostor jako expozice tropických rostlin, bonsají, kaktusů a sukulentů. Po dokončení rekonstrukce oranžerie, která se plánuje na říjen tohoto roku, se obnoví i chov klokanů.

Poslední aktuality

Exkurze PSŠ Letohrad

Exkurze PSŠ Letohrad

Těsně před prázdninami, 26. 6. 2023, jsme přivítali na našem projektu, rekonstrukci Albertina v Žamberku, studenty 3. ročníku PSŠ...

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...