Tajemství stavby

19. ledna 2022

Naše stavební společnost, působící především ve východočeském regionu, zahájila v listopadu loňského roku rekonstrukci oranžerie v Letohradě. Obnova této historické stavby spočívá v navrácení vzhledu oranžérie do podoby na počátku 20. století.

Objekt oranžérie se nachází na okraji zámeckého parku a je jednou z mála dochovaných památek tohoto typu v Pardubickém kraji. Vznik stavby je datován na počátek 19. století a během své existence prošla mnoha přestavbami a stavebními úpravami. Navržena je změna vnitřní dispozice, fasád a změna užívání objektu. Stěžejní je opětovné vytvoření charakteristické dominantní vstupní partie a podpoření osové souměrnosti objektu. Dojde k materiálovému a tvarovému sjednocení okenních výplní. Dále bude obnoveno venkovní zastínění pomocí dřevěných žaluzií, umístěných v dřevěných truhlících. Díky výborné komunikaci s investorem, přípravě stavbyvedoucího na průběh stavebních prací a zodpovědnému přístupu stavebních dělníků došlo k šetrnému odstranění podlahy z druhé poloviny 20. století tohoto historického objektu. Tyto kroky se vyplatily a stavba odhalila svůj poklad ve formě vyhřívání skleníků (topné kanálky), který se zachoval v překvapivě velkém rozsahu a dobrém stavu. Tento objev zatím ocenili hlavně historikové z národního památkového ústavu. Práce na rekonstrukci se tímto sice zpomalily, nicméně finální stavba nabídne návštěvníkům neplánovaný pohled na původní otopný systém kanálků pod skleněnou podlahou. Zároveň tento původní otopný systém bude částečně zprovozněn a využíván.

Budova oranžérie bude rozčleněna na dvě části, jihovýchodní část bude využívána jako expozice australského ptactva (s umělou skálou, vodním prvkem a technickým zázemím) a severozápadní prostor jako expozice tropických rostlin, bonsají, kaktusů a sukulentů. Po dokončení rekonstrukce oranžerie, která se plánuje na říjen tohoto roku, se obnoví i chov klokanů.

Poslední aktuality

Dvojkové roky nosí štěstí

Dvojkové roky nosí štěstí

Nám určitě. 22.2.2002 jsme obohatili obchodní rejstřík zápisem nové firmy. 2020 jsme dosáhli plnoletosti a mohli jsme si na to ťuknout....

Když stavba začíná v potoce

Když stavba začíná v potoce

Hasičská zbrojnice v Potštejně vyrostla jako z vody. Obrazně i doslova. Základy stavby totiž leží v obecním náhonu. Pro nás, pozemní...

Aby se nováčci cítili dobře

Aby se nováčci cítili dobře

Letos se náš firemní tým rozrostl o sedm lidí, další minimálně tři ještě čekáme. Přesáhli jsme hranici 60 spolupracovníků a dostali se tak...