Vstřícný STATING

1. března 2022

V září loňského roku jsme zahájili stavební úpravy obecního úřadu v Přepychách. Cílem architektonického řešení je vyzvednout stávající tradiční tvar původní budovy doplněný o moderní prvky – nová střecha s minimálním přesahem a krytinou z falcovaného plechu, zbourání původního a přístavba nového zádveří s prosklenými vstupními stěnami, nové schodiště pro využití půdního prostoru. Vstup bude dále upraven i pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Díky zodpovědnému přístupu stavbyvedoucího byla stavba včas zakryta před příchodem zimních měsíců. Jsme rádi, že si této vstřícné péče všiml investor a nejen naší firmě, ale i našemu dlouholetému stavbyvedoucímu se dostalo pochvaly v Přepyšském zpravodaji.

Koncem května by měla být předána tato moderní stavba, která bude i nadále využívána jako obecní úřad a pošta.

  • Stavební úpravy obecního úřadu

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední aktuality

Dvojkové roky nosí štěstí

Dvojkové roky nosí štěstí

Nám určitě. 22.2.2002 jsme obohatili obchodní rejstřík zápisem nové firmy. 2020 jsme dosáhli plnoletosti a mohli jsme si na to ťuknout....

Když stavba začíná v potoce

Když stavba začíná v potoce

Hasičská zbrojnice v Potštejně vyrostla jako z vody. Obrazně i doslova. Základy stavby totiž leží v obecním náhonu. Pro nás, pozemní...

Aby se nováčci cítili dobře

Aby se nováčci cítili dobře

Letos se náš firemní tým rozrostl o sedm lidí, další minimálně tři ještě čekáme. Přesáhli jsme hranici 60 spolupracovníků a dostali se tak...