Vstřícný STATING

1. března 2022

V září loňského roku jsme zahájili stavební úpravy obecního úřadu v Přepychách. Cílem architektonického řešení je vyzvednout stávající tradiční tvar původní budovy doplněný o moderní prvky – nová střecha s minimálním přesahem a krytinou z falcovaného plechu, zbourání původního a přístavba nového zádveří s prosklenými vstupními stěnami, nové schodiště pro využití půdního prostoru. Vstup bude dále upraven i pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Díky zodpovědnému přístupu stavbyvedoucího byla stavba včas zakryta před příchodem zimních měsíců. Jsme rádi, že si této vstřícné péče všiml investor a nejen naší firmě, ale i našemu dlouholetému stavbyvedoucímu se dostalo pochvaly v Přepyšském zpravodaji.

Koncem května by měla být předána tato moderní stavba, která bude i nadále využívána jako obecní úřad a pošta.

  • Stavební úpravy obecního úřadu

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední aktuality

Tajemství stavby

Tajemství stavby

Naše stavební společnost, působící především ve východočeském regionu, zahájila v listopadu loňského roku rekonstrukci oranžerie v...

Revitalizace brownfieldů mají smysl

Revitalizace brownfieldů mají smysl

Naše stavební firma, která realizuje stavby převážně ve východočeském regionu, dokončila v dubnu tohoto roku rozsáhlou revitalizaci...

VIZE 2030 na Šerlišském mlýně

VIZE 2030 na Šerlišském mlýně

Zaměstnanci stavební firmy STATING se sešli dne 23. září s kolegy ze společnosti TD služby a společnými silami jsme nastínili, jak vidíme...