Povinné revize v bytovém domě – termíny a povinnosti

12. srpna 2023

Revize v bytovém domě jsou stejně důležité pro udržení bezpečnosti a dobrého stavu budovy, jako i pro prevenci možných problémů a škod. Neplatné nebo odborně zanedbané revize mohou vést k nehodám, poškození majetku nebo dokonce k právním problémům a pokutám.

Většinu z revizních kontrol zajišťuje majitel, nebo odpovědný orgán (SVJ, bytové družstvo). Do odpovědností nájemníků/majitelů bytů patří revize elektroinstalace v bytech a také roční kontrola bytového rozvodu plynu a plynových spotřebičů v bytě.

Jaké je třeba provádět povinné revize v bytovém domě?

1. Revize elektrických zařízení

Pravidelná revize elektrických rozvodů je nezbytná v společných prostorách domu. U moderních rozvodů, které odpovídají současným technickým požadavkům, je kontrola potřebná jednou za 5 let, případně dle určení revizního technika.

2. Revize hromosvodů

Hromosvody nainstalované před 1. únorem 2009, vyžadují revizi každých pět let, nově 4 roky. V případě zásahu bleskem je nutné zajistit novou revizi ihned bez ohledu na dobu uplynulou od poslední revize.

3. Revize plynových zařízení

Je-li v bytovém domě zaveden plyn, je jeho majitel povinen zajistit kontrolu rozvodů plynu a plynových zařízení ve společných prostorách domu, a to až po plynoměry jednotlivých majitelů či nájemníků bytů, jednou za rok. Pravidelná revize je vyžadována každé 3 roky.

Dále je třeba provádět každoročně kontrolu a servis plynových zařízení a kontrolu vnitřních rozvodů plynu v bytech.

4. Kotle na tuhá paliva

Jednou za tři roky je třeba provést revizi všech kotlů na tuhá paliva s výkonem nad 10 kW, které jsou zapojeny na ústřední vytápění domu.

5. Komíny

Podle výkonu spotřebiče a druhu paliva je třeba revidovat a kontrolovat:

 • výkon do 50 kW 1x za 12 měsíců
 • výkon nad 50 kW 1x za 6 měsíců
 • v ostatních případech 1x za 12 měsíců

V případech, kdy se komíny nepoužívají, je třeba je trvale označit tabulí „Mimo provoz“. Pak kontrola a čištění není třeba.

6. Požární bezpečnost

Sem patří všechny hasicí přístroje, hydranty, hasicích zařízení a elektronická požární signalizace. U všech těchto zařízení se provádí kontrola jednou ročně. Tlaková zkouška hasicích přístrojů je každých 5 let (vodní a pěnové hasicí každé 3 roky).

V případě elektronické požární signalizace počítejte se zkouškou činnosti ústředny jednou za měsíc a celkovou zkouškou jedenkrát či dvakrát ročně.

7. Výtahy

U osobních výtahu je třeba základní provozní prohlídka každých 14 dní. Odborná prohlídka každé 3 měsícekaždé tři roky pak odborná zkouška + inspekční prohlídka jednou za 6 let.

Co může způsobit neplatná povinná revize v bytovém domě?

Při pojistné události (ať se jedná o pojištění bytového domu nebo konkrétní domácnosti), může v případě neplatných revizí a chybějících kontrol pojišťovna odmítnout úhradu škody nebo uhradit jen část. Stejně tak v případě zranění, či dokonce ztrátách na životech, kde se ještě může objevit trestní odpovědnost. Proto je důležité revize a kontroly skutečně provádět a hlavně v souladu se zákonem.

Na co dalšího je vhodné se zaměřit?

Z našich zkušeností je šikovné nezaměřovat se jen na minimum stanovené zákonem. V rámci komplexní správy nemovitostí doporučujeme kontrolovat a pečovat i o:

Legislativní povinnosti

Společenství vlastníků jednotek musí pravidelně sledovat změny v legislativě a zajistit, že všechny povinnosti a normy jsou dodržovány. Neplatná revize může vést k právním problémům, pokutám nebo nárokům na náhradu škody.

 • Revize a prohlídky stavebních konstrukcí
  Pravidelné kontroly stavu stavebních konstrukcí, jako jsou zdi, stropy, podlahy a schodiště.
 • Revize kanalizace a vodovodního systému
  Kontrola společných částí rozvodů a potrubí včetně venkovní části přípojky (pokud je to možné).
 • Revize klimatizací a vzduchotechniky
  Pravidelná kontrola klimatizačních a větracích zařízení pro správnou funkci a nízké náklady na provoz.
 • Údržba zelených ploch a okolí domu
  Péče o stromy, keře, trávníky a další zelené plochy v zimě úklid sněhu z chodníku a ze střechy.
 • Úklid společných prostor
  Udržování čistoty a pořádku ve společných prostorách.

Potřebujete více informací nebo cenovou nabídku pro váš projekt?

Pro potřebné informace o možnostech služby MAJORDOM i pro příjem poptávek můžete kontaktovat Michala Urbana.

+420 602 717 465 (Po–⁠Pá 8:00 až 15:00) m.urban@stating.cz

Kontaktní osoba pro správu nemovitostí – Michal Urban

Napište Michalovi

  Všechna pole formuláře jsou povinná.

  Poslední články