Revitalizace bytového domu čp. 1029-1030, ul. Jiráskova, Rychnov n. Kněžnou

Realizováno: 02/2017 – 05/2017

Bytový dům je postaven z cihelného zdiva, střecha je sedlová. Revitalizací je vzhled objektu modernizován. V rámci zateplení byla provedena nová fasáda a zateplení stropní konstrukce nad 3.NP. Na fasádě jsou v rámci stavebních úprav provedeny nové parapety z poplastovaného plechu v šedé barvě, nová dvířka na fasádě a nové okenní sušáky z pozinkované oceli.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Mokřadní vodní plocha Bašnice

Realizováno: 02-03/2024 Předmětem stavby bylo vytvoření mokřadní plochy v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014...