Rodinný dům na klíč Kostelec nad Orlicí

Realizováno: 12/2021 – 11/2022

Jedná se o dvoupodlažní objekt rodinného domu, dle individuálního projektu, ve tvaru obdélníku zastřešený sedlovou střechou, s minimálními přesahy, o sklonu 22°. Obě podlaží jsou navržena bez omezené, snížené světlé výšky (bez skosených stropů). Na jižní straně objektu je navržena terasa se schodištěm do zahrady. Na zapadni straně je umístěn objekt skladu s krytým stáním pro jeden OA. 

Konstrukčně je dům založen na dvoustupňových základových pasech. Zdivo je provedeno z keramických broušených cihel POROTHERM tl. 300 mm zděných na PU pěnu, stropní konstrukce z prefabrikovaných předpjatých panelů SPIROLL na železobetonovém věnci, vnitřní schodiště taktéž prefabrikované. Střechu tvoří příhradové vazníky s vytvořeným podstřešním užitným prostorem, střešní krytina betonová BRAMAC. Komínové těleso je provedeno v systému CIKO TEC. Vnější výplně otvorů jsou plastové, 7-komorový systém se stavební hloubkou 82 mm, s izolačním trojsklem. Dům je zateplen polystyrenem tl. 160 mm – obvodové stěny, polystyrenem tl. 120 mm v podlahách, a foukanou minerální izolací tl. 300 mm ve stropě nad 2NP.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...