Úspory energie – Kulturní dům Němčice, okr. Svitavy

Realizováno: 05/2020 – 01/2021

V rámci realizace se jednalo o dvoupodlažní přístavbu obdélníkového půdorysu s napojením na objekt kulturního domu. Přístavba bude sloužit jako sklad a úklidová místnost, prostor suterénu bude sloužit jako zvětšený prostor maskérny. Dále se změnily vnitřní dispozice – v prostoru salónku bylo vybudováno sociální zařízení. Založení je provedeno na základových pasech, obvodové zdivo suterénu je z tvárnic ztraceného bednění, obvodové zdivo a příčky jsou z pórobetonového zdiva. Stropy jsou z betonových stropních panelů, podlahy betonové. Zastřešení je plochou střechou s atikou, kdy atika přístavby je vytažena do shodné výšky se stávajícím objektem a je provedeno plynulé napojení. Dále bylo realizováno zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, výměna výplní, výměna vzduchotechniky a zdroje tepla.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference