ZŠ Pulická Dobruška, modernizace a rozšíření školní družiny

Realizováno: 07/2018 – 09/2018

Stavební úpravou došlo k nástavbě přízemní vstupní části tak, aby byla rozšířena stávající družina. Stavební práce spočívaly ve vybourání okenních otvorů, obvodového pláště ve stávající místnosti družiny. Nad vstupní části došlo k odbourání atik a vrstev střešního pláště až na horní úroveň stávajících panelů. Nad tuto úroveň byl vzhledem k nedostatečné únosnosti této konstrukce proveden nový strop a vlastní nástavba.

  • Referenční list ke stažení

    Stáhněte si referenční list ve formátu PDF.

Poslední reference

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Rekonstrukce Oranžerie, Letohrad

Realizace: 11/2021 - 12/2022 Předmětem rekonstrukce budovy, která je kulturní památkou (rejst. č. ÚSKP 44931/6-3987) v městské památkové...