Stavba bytového domu – Jak vybrat dodavatele a čím začít

18. října 2023

Stavba bytového domu se investorskými požadavky na dodavatele v principu neliší od ostatních staveb. Dobré doporučení je ve stavebnictví klíčové. Hledejte firmu, pro kterou není stavění bytového domu žádnou neznámou. Požádejte ji o přehled posledních realizací a nebojte se oslovit investory s dotazem na spokojenost se stavbou a projektem. Zeptejte se majitele (investora), nejen na to, s čím byl spokojen. Zeptejte se i na to, s čím byl nespokojen a co by dodatečně pozměnil.

Když máte projekt

Ve chvíli, kdy máte zpracovaný projekt, víte, co potřebujete (chcete), a zbývá na trhu posbírat nabídky + vybrat tu nejlepší. A samozřejmě toho nejlepšího dodavatele. Ten by si měl projekt do detailu nastudovat a poté vás pozvat na schůzku.

V rámci setkání společně projekt prodiskutujete. Zodpovědný dodavatel upozorní na možná úskalí během stavby, navrhne případné úspory i náměty na vylepšení stavby, nebo technologií. Poté odprezentuje a předá nabídku s konkrétní cenou a termíny vč. rámcového harmonogramu a návrh smluvních podmínek.

Když nemáte nic a začínáte od nuly

Design and build v tomto případě hraje jednoznačně prim, protože u něj nebudou platit žádné výmluvy. Co si firma naprojektuje, to si také postaví. Dobře vybraný dodavatel vás citlivě „navnímá“ a provede přípravou projektu i jeho realizací. Zatímco u domů na prodej investor volí nejčastěji výstavbu za co nejnižší cenu, v případě bytových domů na pronájem hraje prim kvalita a delší životnost.

To je podle nás jenom jiný pohled na nejvýhodnější cenu. Rozdíl je v tom, že se na cenu díváte v delším časovém bloku. Tedy náklady jsou to, co nás stavba stála při jejím stavění plus naše další náklady na výměnu opotřebovaných součástí domu a plus náklady na provoz domu. To můžou být náklady na vytápění, ostatní náklady na energie např. na osvětlení, údržbu a podobně. Není vůbec překvapivé, že ta nejlevnější stavba na první pohled není doopravdy nejlevnější. Zkuste se na svou investici do stavby podívat v perspektivě deseti let jejích provozování.

Dobře vybraný dodavatel (architekt/projektant) vám pomůže zjistit, co od stavby skutečně potřebujete a stavbu realizovat tak, aby byla trvale funkční. Provede vás základními omezeními lokality (jaké kategorie staveb a v jakém rozsahu jsou v ní z hlediska územního plánu přípustné) a průzkumem dalších podmínek (legislativní požadavky v oblasti vlivu stavby na okolní přírodu, ochranná pásma různých vedení a podobně).

Pomůže vám stavět chytře. Podle našich zkušeností se totiž o tom, kolik bude stavba celkově stát, se nejvíce rozhoduje na jejím začátku. Zapomeňte na pouhé hledání alternativních materiálů a levnějších technologií při stavbě. Stavět chytře znamená stavět co nejvýhodněji ve vztahu k tomu, co si od stavby slibujeme. Chytré stavění umí eliminovat i takové detaily, jako zvuky z kanalizačních stoupaček, když soused nad námi splachuje záchod. A spoustu dalších, malých věcí, které nás v životě (stavby) ovlivňují.

Pokud máte v rámci přípravy stavby dobrý pocit, že se dodavatel/architekt umí správně ptát a na nic jste nezapomněli, pak jste nejspíš v dobrých rukou.

Specifická domovní infrastruktura bytového domu

Stavba bytového domu vyžaduje i specifickou infrastrukturu, kterou vám zkušený partner pomůže navrhnout a posléze spolehlivým způsobem zrealizuje. Mimo energetických sítí a přípojek se může v bytovém domě jednat o:

 • Výtahy (osobní, nákladní, nebo speciální),
 • Rozvody STA – společná televizní anténa (na rozdíl od kabelové televize nejde jen o rozvod, ale i o přijímací zařízení),
 • Domovní telefon (nahrazuje bytový zvonek, slouží pro obsluhu vchodů a čistě hlasová komunikace může být nahrazena videem).
 • Poštovní schránky (malé na dopisy a tisk, případně velké na zásilky), ideálně přístupní z poloveřejného prostoru, aby doručovatelé nemuseli za vchodové dveře,
 • Stanoviště pro popelnice (pozor, v některých obcích nesmějí být nádoby na směsný odpad umístěny na veřejných plochách, ale pouze na pozemku příslušném k domu,
 • Protipožární zařízení (elektrická požární signalizace, nouzové osvětlení, suchovody a záložní napájení výtahů),
 • Zabezpečovací zařízení (čidla, hlásiče, kamerový systém s možným napojením na bezpečnostní agenturu).

Potřebujete více informací nebo cenovou nabídku pro váš projekt?

Pro potřebné informace o stavbách i pro příjem poptávek můžete kontaktovat Petra Drhlíka.

+420 724 023 495 (Po–⁠Pá 8:00 až 15:00) drhlik@stating.cz

Kontaktní osoba pro stavby – Petr Drhlík

Napište Petrovi

  Všechna pole formuláře jsou povinná.

  Poslední články