Proč stavět metodou Design and Build?

21. září 2023

Design and Build je stavební metoda, která se v posledních letech stává čím dál populárnější. Tento přístup spojuje návrh a výstavbu budovy do jednoho procesu, což přináší řadu výhod jak pro investory, tak i pro stavební firmy. V tomto článku si blíže představíme, co metoda Design and Build ve stavebnictví znamená a jaké má výhody.

Co je metoda Design and Build?

Metoda Design and Build je způsob realizace stavebních projektů, kdy jeden dodavatel nebo sdružení dodavatelů odpovídá za celý průběh projektu od jeho návrhu až po dokončení stavby. Na rozdíl od tradičního modelu, kde jsou projektové práce (návrh, zadání) a stavba odděleny a řeší je samostatní dodavatelé (architekti či projektanti na jedné straně a stavební společnosti na straně druhé), metoda Design and Build spojuje oba aspekty pod jednu „stavební střechu“.

Firem, které chtějí převzít odpovědnost zároveň za projekt i za stavbu, je (zatím) málo. Takové rozhodnutí znamená nemožnost „vymlouvat se“ na někoho dalšího v budoucnu. Rozhodnutím investora se ze stavební firmy stává tvůrce a vícepráce se ze staveb vytrácí.

Výhody metody Design and Build

1. Úspora času

Finální projektové práce probíhají již současně s výstavbou a jsou koordinovány jedním dodavatelem. Proto může být celý proces rychlejší a efektivnější. Nemusí probíhat předávání informací mezi jednotlivými stranami před zahájením i v průběhu výstavby, což urychluje celkový průběh projektu.

2. Snížení nákladů

Metoda Design and Build umožňuje lepší kontrolu nad náklady projektu. Jelikož je odpovědnost za celý projekt soustředěna v rukou jediného dodavatele, jsou eliminovány nebo minimalizovány náklady spojené s komunikací mezi různými stranami, které se podílejí na tradičním stavebním projektu.

3. Zvýšená kvalita

Vzhledem k tomu, že jediný dodavatel je odpovědný za celý průběh projektu od jeho počátku až do konce, má větší kontrolu nad kvalitou práce a volbou materiálů. Toto vede ke zvýšení celkové kvality stavby (pravá ruka ví, co a kdy dělá levá).

4. Jednoduchost komunikace

Jeden dodavatel znamená jediného kontaktního partnera pro investora či zadavatele projektu. To usnadňuje komunikaci a řešení případných problémů nebo změn během realizace stavby. Odpadá také řešení nedorozumění při předávání informací mezi jednotlivými stranami.

5. Flexibilita

Metoda Design umožňuje vyšší míru flexibility při navrhování a realizaci projektu. Dodavatel může snadněji reagovat na potřeby zadavatele nebo na změny v průběhu stavby, aniž by to způsobilo značné komplikace či prodlevy (není třeba zohledňovat další navázané strany).

Úskalí zadávání metodou Design and Build

Metoda Design and Build přináší velkou změnu taktéž pro zadavatele, klade na ně zvýšené nároky na samotnou přípravu výběrového řízení. Často je pro ně nezbytné vytvořit celý přípravný tým. Vhodné složení, kvalita a zkušenosti přípravného týmu zadavatele jsou důležitým a nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci projektů.

Zkrátka kvalita zadání určuje kvalitu celé stavby.

Design – Build není vhodné uplatnit tam, kde objednatel předpokládá četné změny projektu při jeho realizaci stavby – zejména platí při rekonstrukcích.

Potřebujete více informací nebo cenovou nabídku pro váš projekt?

Pro potřebné informace o stavbách i pro příjem poptávek můžete kontaktovat Petra Drhlíka.

+420 724 023 495 (Po–⁠Pá 8:00 až 15:00) drhlik@stating.cz

Kontaktní osoba pro stavby – Petr Drhlík

Napište Petrovi

    Všechna pole formuláře jsou povinná.

    Poslední články