Stavba haly – 11 otázek, které vyřešit už před projektem

10. dubna 2023

Stavba haly, ať už se jedná o průmyslovou, sportovní nebo skladovací, je jako každá stavba procesem, který vyžaduje pečlivé plánování a koordinaci několika profesí. Přinášíme pro vás několik důležitých otázek, které je vhodné vyřešit dříve, než stavba haly dostane zelenou.

Stavba haly s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí je rychlá a halu můžete začít využívat ihned po dokončení. Haly mají díky velkým rozponům téměř neomezené vnitřní dispozice a široké využití pro různé druhy podnikaní. Subtilní konstrukce hal působí spolehlivě vzdušně a umožňují rozšiřování v budoucnu.

Na co vše je šikovné pomyslet při stavbě haly, aby po celou dobu dlouhé životnosti plnila svůj účel?

Analýza potřeb a požadavků na halu

Ať už se jedná o průmyslovou (výrobní, skladovací), sportovní, zemědělskou nebo halu pro občanské využití, před zahájením projektových prací je důležité provést relevantní analýzu. Ta by měla zahrnovat:

 1.  Je stavba haly potřebná?
  Hledejte odpověď na otázku, zda skutečně potřebujete nový objekt, nebo zda lze situaci vyřešit jinak (rekonstrukcí, přístavbou, nebo změnou – optimalizací procesů).
 2. Mám k dispozici vhodný pozemek?
  Je k dispozici vhodný (lze na něm halu postavit) a dostatečný (hala se tam vejde) prostor pro halu a doprovodnou infrastrukturu (doprava, inženýrské sítě)? Limitů může být mnoho, od územního plánu obce (výška, velikost, typ), přes kapacitu napojení na komunikace po souhlasy sousedů. Uvažujte též nad možnostmi rozšíření stavby v budoucnu.
 3. Mohu využít dotační program?
  Může být stavba haly ve vašem regionu spolufinancovaná pomocí nějaké dotace?
 4. Máte zpracované ekonomické zhodnocení záměru?
  Stejně, jako pro ostatní druhy investicí je třeba mít kvalitně zpracovaný business plán.

Co zohlednit v projektu?

 1. Jak zvolit umístění haly?
  Zvolte umístění haly na pozemku tak, aby byla maximálně efektivní její výstavba s ohledem na svažitost terénu a případné podloží, dopravní obsluha, možný budoucí rozvoj i připojení na inženýrské sítě.
 2. Jaký typ haly vybrat?
  S ohledem na využití haly, nebo charakter výroby u výrobní hal správně dimenzujte důležité parametry, jako tvar a základní rozměry haly, toky materiálu, technologie pro jeho přepravu (přepravníky, zdviže, mostový jeřáb, rozměry dveří a vrat).
 3. Na kterou konstrukci vsadit?
  Využít můžete několik základních konstrukcí, z nichž se nejčastěji se používají ty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí. Existují také haly textilní, vhodné spíše k dočasnému použití.
 4. Jak navrhnout osvětlení v hale?
  Přirozené osvětlení pomocí oken, prosvětlených stěn, střechy a světlíků. Úsporné inteligentní osvětlení, které svítí pouze tam, kde světlo opravdu potřebujete.
 5. Které technologie budou zapotřebí?
  Druh technologií pro obsluhu haly i zabezpečení provozu: větrání, vytápění, zateplení haly, stínící technika, obslužné žebříky, případně využití střechy pro solární panely.
 6. Jaká bude náročnost údržby?
  U různých druhů konstrukci a materiálních alternativ zhodnoťte krom životnosti i časovou a finanční náročnost potřebné údržby, kterou budete provádět po celou dobu provozu haly.
 7.  Jaké možnosti existují v oblasti designu?
  Povrchové úpravy, materiály i barvy přímo ovlivňují pracovní prostředí v hale. Sem také patří „zasazení haly“ do okolí a její dotvoření chodníky a zelení.

Projekt pro stavbu haly

Až budete řešit, jak vybrat projektanta, rozhodně doporučujeme upřednostnit specialistu, který už má několik realizací hal za sebou. Za předpokladu, že si rozumíte, a ještě umí vaše plány obohatit radami z provozu již postavených hal, nemáte nad čím váhat. Projektant vypracuje dokumentaci pro schválení stavebním úřadem, která obsahuje konstrukční řešení, technické vybavení haly a plán realizace stavby.

Téměř všichni, kteří mají za sebou „vyběhání“ jakéhokoliv stavebního povolení, se shodnou, že už by to nechtěli absolvovat znovu. Ti, kteří se rozhodnou stavět systémem design and build, mají vyhráno a projekt i stavbu vloží do rukou jednoho dodavatele.

Potřebujete více informací nebo cenovou nabídku pro váš projekt?

Pro potřebné informace o stavbách i pro příjem poptávek můžete kontaktovat Petra Drhlíka.

+420 724 023 495 (Po–⁠Pá 8:00 až 15:00) drhlik@stating.cz

Kontaktní osoba pro stavby – Petr Drhlík

Napište Petrovi

  Všechna pole formuláře jsou povinná.

  Poslední články