Stavby propojují

29. července 2021

Naše stavební firma, která se realizuje především ve východočeském regionu, zahájila v prosinci loňského roku stavební úpravy domu čp. 5 v Hronově. Tento nárožní objekt je jednou z dominant hronovského náměstí. Po rozsáhlé rekonstrukci se předpokládá využití budovy pro provoz městského úřadu.

Z našeho vztahu investora a stavebníka se vyvinula spolupráce k realizaci 91. ročníku divadelního festivalu Jiráskův Hronov. Přijali jsme nabídku na sponzorování tohoto nejstaršího kontinuálně trvajícího divadelního festivalu Evropy. První představení se odehrají již v pátek 30. července a oficiální zahájení proběhne v tradiční podobě. Stalo se již zvykem, že součástí týden trvajícího festivalu jsou i představení profesionálních divadel, koncerty nebo pohádková představení pro děti a další doprovodný program. Zajímavostí je i skutečnost, že festivalové IC bude umístěno právě v budově, na jejímž zvelebování se naše stavební firma podílí. Podstatná část stavebních prací byla již realizována. Budova dostala novou střechu s částečnou výměnou krovu, byla osazena novými okny a byla realizována revitalizace a dostavba representativního schodiště uvnitř budovy. Po skončení festivalu se stavebník pustí do nového kabátu obálky budovy, vnitřních dokončovacích prací a terénních úprav. Výsledkem stavebních úprav by měla být čistá budova v původním architektonickém stylu ze 30. let minulého století. Stavba by měla být dokončena v březnu roku 2022.

Věříme, že si návštěvníci budou moci užít tradiční festivalový svátek a občané Hronova ocení rekonstrukci významné budovy města.

Poslední informace

Stavíme na studentech

Stavíme na studentech

Naše stavební firma, působící především ve východních Čechách, připravuje zajímavý projekt, ve kterém chce nabídnout studentům ochutnávku...

Podporujeme esport

Podporujeme esport

Naše stavební firma, působící zejména ve východočeském regionu, opět otevřela program „Podpora regionu“ a stala se partnerem akce IndiGO...

STATING fandí fotbalu

STATING fandí fotbalu

Protože v královehradeckém regionu nejen stavíme, ale i žijeme, podporujeme zde veřejný život. V řadách našich zaměstnanců máme nadšené...